صنعت خودروسازی

صنایع خودروسازی قابلیت انعطاف، استحکام و شکل پذیری فوق العاده و قیمت پایین ورق کارتن پلاست اساسی ترین رکن این محصول جهت استفاده در صنعت خودرو سازی می باشد.

از جمله موارد کاربرد کارتن پلاسـت در صنعت خودروسازی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
  1. کفی صندوق عقب
  2. کفی باتری
  3. جداکننده صندوق عقب از اتاق
  4. صندلی خودرو
  5. عایق صدا بدنه

مزایای استفاده از کارتن پلاست در صنعت خودرو عبارتست از:

  1. وزن سبک و در عین حال سفت و سخت
  2. کاهش هزینه ها
  3. عملکرد استثنایی
  4. هدایت جریان الکتریسیته ساکن
  5. ضد سایش و خوردگی